Czytelnia

Ziemianie wobec okupacji 1939–1945, red. Michał Wenklar, Kraków 2006, 189 s., cena 35 zł Ziemianie wobec okupacji 1939–1945, red. Michał Wenklar, Kraków 2006, 189 s., cena 35 zł

Ziemianie wobec okupacji 1939–1945

do nabycia w Wydawnictwie Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, ul. Ułanów 72/III, Kraków, tel. 0-12.411.47.36

Znaczenie zaangażowania ziemian w działalność Polskiego Państwa Podziemnego w latach okupacji niemieckiej jest nie do przecenienia. Z jednej strony współtworzyli i finansowali oni działającą legalnie w Generalnym Gubernatorstwie Radę Główną Opiekuńczą, która była de facto jedyną reprezentacją Polaków wobec władz okupacyjnych i miała za zadanie m.in. materialne wsparcie wysiedleńców i najbardziej potrzebujących oraz opiekę nad sierotami. Z drugiej strony włączyli się oni w działalność Podziemia — nie tylko istniejących organizacji cywilnych i wojskowych, ale również stworzyli własną sieć konspiracyjną: współpracującą ze Związkiem Walki Zbrojnej-Armią Krajową organizację „Uprawa”, której celem było m.in. finansowanie przedsięwzięć ZWZ-AK, udostępnianie lokali, czy ukrywanie zdekonspirowanych działaczy. W okresie PRL dążono do unicestwienia ziemiaństwa jako grupy społecznej oraz wymazania tej warstwy z kart historii, a jednym ze środków prowadzących do tego celu było właśnie systemowe „zapomnienie” o udziale ziemian w działalności niepodległościowej. Pojawiające się na ten temat publikacje powstawać mogły jedynie na emigracji i miały głównie charakter wspomnień. Udaną próbą przywrócenia zagadnienia zbiorowej świadomości historycznej jest niniejsza książka. Jest to zapis referatów z sesji naukowej „Czyn niepodległościowy ziemian polskich podczas II wojny światowej”, która odbyła się 12 III 2004 r. Na tom składają się zarówno naukowe opracowania, jak i artykuły o charakterze wspomnieniowym. Z uwagi na świeżość prezentowanego materiału książka stanowi obowiązkową wręcz pozycję dla znawców okresu II wojny światowej, a także jest świetnym punktem wyjścia do dalszych, pogłębionych badań.

Spis treści

• Michał Wenklar – Wstęp
• Stanisław Wielowieyski – „Uprawa”-„Tarcza”-„Opieka”. Paramilitarna oranizacja polskich ziemian współdziałająca ze Związkiem Walki Zbrojnej-Armią Krajową w latach 1940-1945
• Elżbieta Jakimek-Zapart – „Uprawa”-„Tarcza”. Organizacja i działalność w Okręgu Kraków AK
• Jerzy Ronikier – Rada Główna Opiekuńcza i „Uprawa”-„Tarcza” – wspólne kierunki działania
• Marcin Chorązki – Leon Krzeczunowicz, Roman Lasocki
• Tadeusz Żaba – Karol Tarnowski
• Waldemar Grabowski – Ziemianie w strukturach organizacyjnych Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej i we władzach cywilnych Polskiego Państwa Podziemnego w latach 1939-1945
• Kazimierz Karolczak – Dwór jako centrum kultury i tradycji w czasie okupacji 1939-1945
• Szczepan Świątek – Materiały dotyczące kondycji gospodarczej ziemiaństwa małopolskiego w zespołach banków krakowskich (1939-1945)

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom