Czytelnia

Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39–1945–1989, cz. I, red. Petr Blažek, Paweł Jaworski, Łukasz Kamiński, Warszawa 2007, 152 s., cena 20,00 zł, (seria „Konferencje”, t. 31) Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39–1945–1989, cz. I, red. Petr Blažek, Paweł Jaworski, Łukasz Kamiński, Warszawa 2007, 152 s., cena 20,00 zł, (seria „Konferencje”, t. 31)

Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39–1945–1989, cz. I

W niniejszym tomie prezentujemy pierwszą część materiałów z konferencji „Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39–1945–1989”, której celem był oparty na naukowej argumentacji, w miarę możliwości pozbawiony emocji dialog o najtrudniejszych epizodach historii Europy Środkowej w XX wieku. Tom obejmuje referaty dotyczące okresu do zakończenia drugiej wojny światowej. Wyniki swoich badań przedstawili historycy z Polski, Słowacji, Czech, a także z Wielkiej Brytanii.

 

SPIS TREŚCI

* Wstęp – Petr Blažek, Paweł Jaworski, Łukasz Kamiński
* Wykaz skrótów
* Sławomir M. Nowinowski – Stosunki polsko-czechosłowackie u progu drugiej wojny światowej. Bilans otwarcia
* Jaroslav Bouček – Polska w publicystyce Jana Slavika
* Anna Cichocka – Problem Czechosłowacji na łamach „Polityki” (1938–1939)
* Piotr Kołakowski – Działalność polskiego wywiadu wojskowego przeciwko Czechosłowacji pod koniec lat trzydziestych
* Robert Kowalski – Stosunki polsko-słowackie na tle działań dyplomacji niemieckiej w 1939 roku
* Pavel Mičianik – Armia słowacka podczas kampanii przeciwko Polsce
* Jan Němeček – Rządy Polski i Czechosłowacji na emigracji – wrogowie czy sojusznicy?
* Jacek Piotrowski – Prezydent RP na uchodźstwie Władysław Raczkiewicz wobec planów federacji polsko-czechosłowackiej
* Dariusz Miszewski – Poglądy generała Kazimierza Sosnkowskiego na temat strategicznego znaczenia Czechosłowacji dla bezpieczeństwa Polski w latach 1938–1943
* Paweł Jaworski – Kontakty polsko-czechosłowackie na terenie Szwecji w latach drugiej wojny światowej
* Dušan Segeš – Kontakty watykańskie Karola Sidora z Kazimierzem Papée na przykładzie memorandum La question slovaque z czerwca 1943 r.
* Roman Baron – Wzajemne postrzeganie się Polaków i Czechów na przykładzie polskich i czechosłowackich elit politycznych na emigracji (1939–1945)
* Martin D. Brown – „Nigdy nie narzekaj, nigdy nie wyjaśniaj”. Wpływ Foreign Office na kształtowanie stosunków brytyjsko-polsko-czechosłowackich w latach 1939–1945
* Radosław Żurawski vel Grajewski – Foreign Office wobec stosunków polsko-czechosłowackich (listopad 1940 – sierpień 1942)
* Vit Smetana – Konfederacja czechosłowacko-polska a polityka mocarstw
* Jaroslav Vaculik – Czechosłowacka grupa wojskowa w Kwasiłowie Czeskim na Wołyniu (1939–1940)
* Mečislav Borák – Dwie koncepcje oporu na Śląsku Cieszyńskim (Zaolziu) w latach 1938–1945
* Petr Koura – Polska w czeskiej prasie podziemnej 1939–1945
* Indeks osób

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom