Czytelnia

Był rok 1939. Operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa w Polsce Intelligenzaktion
Maria Wardzyńska, Był rok 1939. Operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa w Polsce Intelligenzaktion, Warszawa 2009, 352 s., cena 30,00 zł (seria „Monografie”, t. 53)
+
Mikołów w początkach II wojny światowej
Grzegorz Bębnik, Mikołów w początkach II wojny światowej, Mikołów 2009, 112 s.
+
„A więc wojna...” Ludność cywilna we wrześniu 1939 r.
„A więc wojna...” Ludność cywilna we wrześniu 1939 r. / "It's War..." The Civilian Population in September 1939, Warszawa–Lublin 2009, 240 s., cena 60,00 zł
+
Polityczne oczyszczanie gruntu. Zagłada polskich elit w Wielkopolsce (1939–1941)
Agnieszka Łuczak, Aleksandra Pietrowicz, Polityczne oczyszczanie gruntu. Zagłada polskich elit w Wielkopolsce (1939–1941), Poznań 2009, 181 s., cena 60,00 zł
+
Marszałek Edward Śmigły-Rydz. Portret Naczelnego Wodza
Wiesław Jan Wysocki, Małgorzata W. Wysocka, Marszałek Edward Śmigły-Rydz. Portret Naczelnego Wodza, Warszawa 2009, 262 s., cena 60,00 zł
+
W imieniu Rzeczypospolitej...
Stefan Korboński, W imieniu Rzeczypospolitej..., Warszawa 2009, 496 s., cena 40,00 zł (seria „Z archiwum emigracji”, t. 3)
+
Obwód Przeworsk SZP-ZWZ-AK w latach 1939–1944/45
zdjecie Teodor Gąsiorowski, Obwód Przeworsk SZP-ZWZ-AK w latach 1939–1944/45, Kraków 2009, 904 s.
+
Centralna prasa Polski Podziemnej wobec komunistów polskich 1939–1945
Karol Sacewicz, Centralna prasa Polski Podziemnej wobec komunistów polskich 1939–1945, Warszawa 2009, 399 s., cena 35,00 zł (seria „Monografie”, t. 59)
+
Represje wobec wsi i ruchu ludowego, t. 3 (1939–1945), Wieś polska między dwoma totalitaryzmami
zdjecie Represje wobec wsi i ruchu ludowego, t. 3 (1939–1945), Wieś polska między dwoma totalitaryzmami, pod redakcją naukową Janusza Gmitruka i Ewy Leniart, Warszawa 2009, 350 s.
+
Kadra dowódcza SZP–ZWZ–AK w Konzentrationslager Auschwitz 1940–1945
Jerzy Dębski, Kadra dowódcza SZP–ZWZ–AK w Konzentrationslager Auschwitz 1940–1945, Katowice–Oświęcim 2009, 558 s., cena 53,00 zł
+
Zbrodnia Katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa
Zbrodnia Katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa, red. Sławomir Kalbarczyk, Warszawa 2010, XI+252 s., cena 30,00 zł
+
Wyniszczyć – Wypędzić – Wynarodowić. Szkice do dziejów okupacji niemieckiej na Kaszubach i Kociewiu (1939–1945)
zdjecie Wyniszczyć – Wypędzić – Wynarodowić. Szkice do dziejów okupacji niemieckiej na Kaszubach i Kociewiu (1939–1945), Gdańsk 2010, 200 s., cena 30,00 zł
+
Obóz narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów
zdjecie Obóz narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów, pod red. Rafała Sierchuły, Warszawa 2010, 283 s. + wkł. zdj. 8 s., cena 30,00 zł
+
Proboszcz getta
zdjecie Karol Madaj, Małgorzata Żuławnik, Proboszcz getta, Warszawa 2010, cena 28,00 zł (Seria „Kto ratuje jedno życie...”, t. 5)
+
Warszawa miasto w opresji
Warszawa miasto w opresji, pod red. Kazimierza Krajewskiego i Magdaleny Pietrzak-Merty, Warszawa 2010, 744 s. + 24 s. (wkładka zdjęciowa), cena 70,00 zł (seria „Warszawa nie?pokonana”, tom I)
+
Oblężenie Warszawy w fotografii Juliena Bryana / Siege of Warsaw in the photographs of Julien Bryan
Oblężenie Warszawy w fotografii Juliena Bryana / Siege of Warsaw in the photographs of Julien Bryan, redakcja Jacek Zygmunt Sawicki i Tomasz Stempowski, Warszawa 2010, 222 s., cena 50,00 zł
+
„Nowe Państwo – Niezależna Gazeta Polska” - Wrzesień 1939
zdjecie Dodatek historyczny do Niezależnej Gazety Polskiej
+
Wrzesień 1939 na Górnym Śląsku
zdjecie Wrzesień 1939 na Górnym Śląsku, pod red. Grzegorza Bębnika, Katowice – Kraków 2008, 134 s., cena 23,00 zł
+
Represje wobec wsi i ruchu ludowego, t. 1
zdjecie Represje wobec wsi i ruchu ludowego, t. 1 (1944–1956), pod red. Janusza Gmitruka i Zbigniewa Nawrockiego, Warszawa 2003. s. 328
+