Kobiety w KAMPANII POLSKIEJ

Zofia Kowalska

Zofia Kowalska ps. „Ewa”, „Anka”, „Zosia”, n.o. „Zofia Bednarska”, „Zofia Wirowska” (7 IV 1912 – ), ur. w Piotrkowie Trybunalskim, córka Tadeusza Kowalskiego i Zofii Majewskiej, maturzystka Państwowego Gimnazjum Żeńskiego im. Emilii Plater w Sosnowcu. W 1936 r. podjęła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od IV 1939 r. w Przysposobieniu Wojskowym Kobiet w Krakowie. 1 IX 1939 r. zmobilizowana jako telefonistka w pododdziale łączności sztabu armii Kraków. W forcie na Krzemionkach w Podgórzu, gdzie mieściła się Wojskowa Centrala Łączności odbierała telefoniczne meldunki o nalotach samolotów m.in. z: Suchej, Jaworzna, Chrzanowa. W nocy z 3 na 4 września ewakuowana wraz z pododdziałem na wschód, docierając 15 września do Tarnopola. W styczniu 1940 r. powróciła do Krakowa. W lutym 1940 r. wstąpiła do ZWZ, jako łączniczka i kolporterka prasy. W marcu 1941 r. uciekła z Krakowa przed aresztowaniem przez gestapo. Na początku sierpnia 1941 r. zamieszkała w Warszawie, pod ps. „Anka” zaczęła pracować jako kierowniczka centrali „A” w oddziale łączności konspiracyjnej Okręgu Warszawskiego ZWZ, a od lutego 1942 r. Obszaru Warszawskiego AK. Jesienią 1943 r. została przeniesiona z Oddziału V-K do Oddziału V-O Warszawskiego Obszaru AK, gdzie pełniła funkcję łączniczki i sekretarki ppłk. Kazimierza Hojarskiego ps. „Wandek”. Brała czynny udział w Powstaniu Warszawskim. Po jego upadku pracowała nadal w konspiracji na terenie Częstochowy, Skierniewic i Warszawy. Pod ps. „Zosia” pełniła obowiązki łączniczki mjr. „Szybkiego” w łączności KG.
20 VI 1945 r. została aresztowana przez UB i osadzona w więzieniu mokotowskim. Wyrokiem Okręgowego Sądu Wojskowego w Warszawie z dnia 30 X 1945 r. została skazana na 8 lat więzienia oraz 4 lata pozbawienia praw obywatelskich. Zwolniona z więzienia 22 XI 1945 r., pozostawała nadal pod nadzorem UB. Na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim mogła wrócić dopiero w 1948 r., które ukończyła w 1949 r. Od 1950 r. pracowała w Krakowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego. Z dniem 7 IV 1972 r. przeszła na emeryturę. Od 1974 r. zajmowała się udzielaniem porad prawnych członkom i pracownikom WSS „Społem” Oddział „Śródmieście” w Krakowie. Odznaczona m.in.: Krzyżem Walecznych i Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

Oprac. Anna Eliza Markert

Zdjęcie Zofii Kowalskiej pod konspiracyjnym nazwiskiem jako Zofia Wirowska. Kwiecień 1942 r.
Zdjęcie Zofii Kowalskiej pod konspiracyjnym nazwiskiem jako Zofia Wirowska. Kwiecień 1942 r.
Dokument Zofii Kowalskiej na nazwisko Wirowska
Dokument Zofii Kowalskiej na nazwisko Wirowska
Legitymacja Armii Krajowej Komendy Obszaru w Warszawie z 1944 r. #1
Legitymacja Armii Krajowej Komendy Obszaru w Warszawie z 1944 r. #1
Legitymacja Armii Krajowej Komendy Obszaru w Warszawie z 1944 r. #2
Legitymacja Armii Krajowej Komendy Obszaru w Warszawie z 1944 r. #2
Legitymacja Zofii Kowalskiej pod konspiracyjnym nazwiskiem jako Zofia Wirowska. Kwiecień 1942 r. #1
Legitymacja Zofii Kowalskiej pod konspiracyjnym nazwiskiem jako Zofia Wirowska. Kwiecień 1942 r. #1
Legitymacja Zofii Kowalskiej pod konspiracyjnym nazwiskiem jako Zofia Wirowska. Kwiecień 1942 r. #2
Legitymacja Zofii Kowalskiej pod konspiracyjnym nazwiskiem jako Zofia Wirowska. Kwiecień 1942 r. #2
Zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień o udziale w wojnie obronnej 1939 roku od 31.08 - 17.09. 1939 r. Kraków 1984
Zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień o udziale w wojnie obronnej 1939 roku od 31.08 - 17.09. 1939 r. Kraków 1984
Świadectwo zwolnienia z więzienia w Mokotowie, 22.11.1945 r
Świadectwo zwolnienia z więzienia w Mokotowie, 22.11.1945 r
Relacja Zofii Kowalskiej opisującej działania obronne z września 1939 r. Kraków 1982 r #1
Relacja Zofii Kowalskiej opisującej działania obronne z września 1939 r. Kraków 1982 r #1
Relacja Zofii Kowalskiej opisującej działania obronne z września 1939 r. Kraków 1982 r #2
Relacja Zofii Kowalskiej opisującej działania obronne z września 1939 r. Kraków 1982 r #2
Relacja Zofii Kowalskiej opisującej działania obronne z września 1939 r. Kraków 1982 r #3
Relacja Zofii Kowalskiej opisującej działania obronne z września 1939 r. Kraków 1982 r #3
Relacja Zofii Kowalskiej opisującej działania obronne z września 1939 r. Kraków 1982 r #4
Relacja Zofii Kowalskiej opisującej działania obronne z września 1939 r. Kraków 1982 r #4
Relacja Zofii Kowalskiej opisującej działania obronne z września 1939 r. Kraków 1982 r #5
Relacja Zofii Kowalskiej opisującej działania obronne z września 1939 r. Kraków 1982 r #5
Relacja Zofii Kowalskiej opisującej działania obronne z września 1939 r. Kraków 1982 r #6
Relacja Zofii Kowalskiej opisującej działania obronne z września 1939 r. Kraków 1982 r #6
Relacja Zofii Kowalskiej opisującej działania obronne z września 1939 r. Kraków 1982 r #7
Relacja Zofii Kowalskiej opisującej działania obronne z września 1939 r. Kraków 1982 r #7
A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego