Kalendarium

10 września 1939 (niedziela)

• Rząd w Budapeszcie odrzuca żądanie Niemiec przepuszczenia wojsk przez terytorium węgierskie.

• Upadek odcinka umocnionego Wizna nad Narwią i samobójcza śmierć jego bohaterskiego dowódcy kpt. Władysława Raginisa – tzw. „polskich Termopil”, atakowanych przez XIX korpus armijny pod dowództwem znanego teoretyka i praktyka sztuki wojennej gen. Heinza Guderiana. W szturmie polskich pozycji uczestniczyło około 42 tys. żołnierzy i oficerów, 450 czołgów, 300 dział i moździerzy różnych kalibrów, dodatkowo wspieranych przez bombowce Luftwaffe. Obrona Wizny poważnie spowolniła niemieckie plany okrążenia Warszawy od wschodu.
„Polski fan przesłał nam kiedyś informację o bitwie pod Wizną. Kiedy przeczytaliśmy o czynach kapitana Władysława Raginisa i jego przyjaciół, była to dla nas tak nieprawdopodobna historia, że sądziliśmy najpierw, iż nie może być prawdziwa. Taka niesamowita odwaga, by 720 żołnierzy stawiało opór 42 tys. Niemców! Uznaliśmy natychmiast, że to najbardziej interesująca bitwa historii, i oczywiście napisaliśmy o tym piosenkę „40:1” (wywiad Joakima Brodéna, wokalisty i autora tekstów szwedzkiego zespołu heavymetalowego „Sabaton” dla dziennika „Rzeczpospolita”, 14 czerwca 2008 r.).

• Polski Naczelny Wódz podejmuje decyzję o utworzeniu Frontu Południowego (na bazie dotychczasowych Armii „Kraków” i „Małopolska” d. „Karpaty”) i Północnego (elementy Armii „Lublin” i „Modlin” oraz Samodzielnych Grup Operacyjnych „Wyszków” i „Narew”). Zadaniem Frontu Południowego (na czele z gen. Kazimierz Sosnkowskim) jest obrona linii Sanu, Lwowa i ogólnie południowo-wschodniej Polski (tzw. przedmoście rumuńskie). Front Północny (pod dowództwem gen. Stefana Dąb-Biernackiego) miał zorganizować obronę przed wojskami nacierającymi z Prus Wschodnich na wschód od Warszawy, m.in. na linii Bugu. Kawalerią Frontu Północnego dowodził gen. Władysław Anders.

• Nacierające nad Bzurą wojska polskie rozbijają w puch niemiecką 30 Dywizję Piechoty, biorą do niewoli ok. 1000 niemieckich żołnierzy i odbijają szereg miejscowości (m.in. Łęczycę).

Tagi:
A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom