Rocznica

Strona znajduje się w archiwum.

ROCZNICE 2009
Wybrane imprezy organizowane przez IPN

Wrzesień 1939

 

 • Portal internetowy – www.1wrzesnia39.pl, www.17wrzesnia39.pl
  Instytut Pamięci Narodowej uruchomił portal internetowy (planowana jest angielska wersja językowa) z łatwym do zapamiętania adresem www.1wrzesnia39.pl, www.17wrzesnia39.pl, dotyczący Września ’39. Można tu znaleźć kalendarium wydarzeń, które doprowadziły do wybuchu II wojny światowej, kalendarium kampanii wrześniowej na ziemiach polskich, krótką historię syntetyczną, wybór dokumentów, relacje świadków, galerię zdjęć, fragmenty filmów itd. Celem portalu jest uwypuklenie faktu, iż II wojna światowa rozpoczęła się w Polsce, i ukazanie międzynarodowej opinii publicznej ogromu polskich ofiar poniesionych nie tylko podczas kampanii wrześniowej, ale także w okresie całej II wojny światowej.
   

BEP Centrala

OBEP Białystok

OBEP Białystok Delegatura w Olsztynie

 • wrzesień – uroczyste spotkanie Klubu Historycznego im. Stefana „Grota” Roweckiego – Olsztyn, Urząd Wojewódzki, al. Piłsudskiego 7/9
 • wrzesień – prezentacja multimedialna „Wojna obronna Polski w 1939 r.” – Nidzica, zamek, ul. Zamkowa 2 

OBEP Gdańsk

 • 28–29 sierpnia – wystąpienie pracownika OBEP IPN Gdańsk w uroczystościach upamiętniających sanitariuszkę Dankę Siedzikównę „Inkę” w Narewce
 • od 1 tygodnia września –  wystawa „Pierwsza odsłona. Okupacja niemiecka na Kaszubach i Kociewiu w 1939 r.”  Pierwsze otwarcia: 4 września – Starogard Gdański, 6 września – Wejherowo, kolejne miejsca ekspozycji: Gniew, Sztum, Gdańsk, Gdynia, Elbląg
 • wrzesień – warsztaty dla młodzieży „Wojna obronna 1939” (sala edukacyjna IPN w Gdańsku)
 • 14 września 2009 – Konferencja „Losy wojenne Gdyni w latach 1939–1945” oraz gra miejska „Gdynia 1939” (wspólnie z Wyższą Szkołą Komunikacji Społecznej w Gdyni) 
 • 17 września – udział w uroczystościach Światowego Dnia Sybiraka w Szymbarku
 • wrzesień – październik – Gry miejskie: 1. Wrzesień 1939 w Gdańsku, 2. Wrzesień 1939 w Gdyni
 • 5–7 października – Międzynarodowa konferencja naukowa „Od II wojny światowej do Solidarności” (we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, Europejskim Centrum Solidarności i Muzeum II Wojny Światowej)
 • październik – wystawa „Pomorska jesień 1939 r.”, Gdańsk, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
 • zbiór artykułów „Jesień 1939 na Kaszubach i Kociewiu” (we współpracy z Archiwum Państwowym w Gdańsku)

OBEP Gdańsk Delegatura w Bydgoszczy

 • od 1 tygodnia września – wystawa „Okupacja niemiecka na Kujawach i Pomorzu Południowym” (oraz katalog): Grudziądz, Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Włocławek.

OBEP Katowice

 • 28 sierpnia – konferencja popularnonaukowa „70 rocznica bitwy pod Mokrą i wybuch II wojny światowej na Ziemi Kłobuckiej”
 • 29 sierpnia – „Rajd pamięci szlakiem walk Wołyńskiej Brygady Kawalerii” – rajd pieszy
 • 30 sierpnia – obchody 70. rocznicy Bitwy pod Mokrą, rekonstrukcja historyczna bitwy
 • 1 września – otwarcie wystawy – inscenizacji ulicznej „1939” w Bielsku Białej
 • 1 września – promocja książki „Józef Smyczek. Listy z Wehrmachtu” oraz panel dyskusyjny z udziałem Sebastiana Rosenbauma, Mirosława Sikory oraz Bartłomieja Warzechy, Muzeum w Rybniku
 • 3 września – pokaz filmu M. Muzyczuka „Śląski wrzesień” (zrealizowany dla TVP Historia) oraz prelekcja historyka Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Katowicach Sebastiana Rosenbauma w siedzibie IPN o/Katowice – „Areszt”
 • 2–5 września – wykład dr. Grzegorza Bębnika „Gdzie rozpoczęła się ta wojna?” Podczas konferencji „Od Westerplatte do Norymbergii. Węzłowe zagadnienia II wojny światowej we współczesnej historiografii, muzealnictwie i edukacji” Muzeum Stutthof (współpraca OBEP Katowice, Muzeum Stutthof)
 • 4 września – wykład dr. Grzegorza Bębnika „Katowice we wrześniu 1939 r.” (współpraca OBEP Katowice, Muzeum Historii Katowice)
 • 6 września – wykład Sebastiana Rosenbauma „Wpływ wojen w XX wieku na Gliwice”, Muzeum w Gliwicach
 • 11 września – wykład dr. Grzegorza Bębnika „Tarnowskie Góry we wrześniu 1939 r.”, Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
 • 14 września – konferencja naukowa „Koniec pokoju, początek wojny. Dywersja niemiecka w Polsce w 1939 r.” – Katowice, sala konferencyjna IPN
 • 17 września – prelekcja dr. Grzegorza Bębnika na temat początków II wojny światowej w ramach cyklu konferencji edukacyjnych, Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
 • 30 września – V Rajd Historyczny Szlakiem Pamięci – „Fortyfikacje Obronne na Śląsku we wrześniu 1939 roku”
 • 30 września – prelekcja Mirosława Sikory „Wysiedlenia na Żywiecczyźnie podczas II wojny światowej”, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej

OBEP Kraków

 • 26 sierpnia – 15 września – ekspozycja wystawy plenerowej „Wrzesień 1939”. Kraków, Mały Rynek
 • 4 września – wykład dr. Teodora Gąsiorowskiego „Śląskie i zagłębiowskie bataliony Obrony Narodowej”. Chrzanów, Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich
 • 14 września – prelekcja Dariusza Gorajczyka „»Po pierwszym września – siedemnasty…«, czyli kto rozpętał II wojnę światową”, połączona z projekcją filmu „17 września 1939”. Gorlice, Kino Wiarus
 • 29 września – sesja naukowo-edukacyjna „Wrzesień 1939”, Kraków, UJ, aula im. ks. J.Tischnera, ul. Gołębia 13

OBEP Kraków Delegatura w Kielcach

 • 30 sierpnia – audycja radiowa organizowana przez IPN oraz Polskie Radio Kielce „Świętokrzyski Wrzesień 1939”,w godzinach 10.00–12.00
 • 5 września – piknik historyczny upamiętniający 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej, Kielce, Pl. Artystów, 17.00–21.00 
 • 18 września – rajd historyczny „Szlakami walk wojny obronnej 1939 roku w regionie świętokrzyskim”, Zagnańsk–Szałas–Barcza
 • 26 września – otwarcie wystawy „Burza. Armia Krajowa w 1944 r.” w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 2

OBEP Lublin

 OBEP Lublin Delegatura w Radomiu

OBEP Łódź

OBEP Poznań

 • 2–5 września 2009 – podczas konferencji naukowej „Od Westerplatte do Norymbergii. Węzłowe zagadnienia II wojny światowej we współczesnej historiografii, muzealnictwie i edukacji” organizowanej z okazji 70. rocznicy powstania obozu w Stutthof przez Muzeum Stutthof w Sztutowie pracownice poznańskiego IPN wygłoszą referaty:
  - Agnieszka Łuczak – „O zagładzie polskich elit w Wielkopolsce”
  - Aleksandra Pietrowicz – „Życie codzienne w okupowanej Wielkopolsce”
 • wrzesień – audycji Radia Merkury Poznań dotyczącaj historii „Kraju Warty” z udziałem Agnieszki Łuczak, Aleksandry Pietrowicz i Rafała Sierchuły
 • wrzesień – projekcja filmu „Jutro idziemy do kina” w reż. Michała Kwiecińskiego wraz z komentarzem historycznym, który wygłosi Bartosz Kuświk
 • wrzesień – promocja albumu Politische Flurbereinigung/Polityczne oczyszczanie gruntu. Zagłada elit w Wielkopolsce w latach okupacji niemieckiej 1939–1945
 • wrzesień-grudzień –  poznański IPN będzie prezentował w regionalnych ośrodkach kultury (Leszno, Gniezno, Chodzież, Zielona Góra, Słupca, Września, Śmigiel, Gostyń, Sieraków, Suchy Las, Konin)wystawy o Powstaniu Warszawskim, o życiu codziennym w okupowanej Wielkopolsce oraz „Sowieckie piekło”
 • październik – podczas spotkania w Klubie Historycznym im. Stefana  Roweckiego „Grota” w Kaliszu Aleksandra Pietrowicz wystąpi z prelekcją „Likwidacja elit społeczeństwa polskiego w Wielkopolsce w okresie wrzesień-grudzień 1939”
 • grudzień – poznański IPN wspólnie z niemiecką Fundacją Miejsce Pamięci w Dreźnie (Gedenkstaette Muenchener Platz Dresden) organizuje wystawę „Śladami zbrodni. Drezdeńska gilotyna 1941–1944” upamiętniającą polskich więźniów zamordowanych w kompleksie więzienno-sądowniczym w Dreźnie
 • grudzień – w ramach ogólnopolskiego projektu Instytutu Pamięci Narodowej „Zagłada polskich elit”, Oddział IPN w Poznaniu przygotuje 10 paneli dotyczących zagłady polskich elit w Wielkopolsce
 • grudzień – ekspozycja „AB–Katyń” wraz z dodatkiem 15 paneli tematycznych ilustrujących losy Wielkopolan zamordowanych w Wielkopolsce i w Katyniu
 • grudzień – promocja książek pracowników OBEP IPN w Poznaniu: Agnieszki Łuczak „Utracone decorum”. Grabież dóbr kultury z majątków polskiego ziemiaństwa w Wielkopolsce w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939–1945, Rafała Sierchuły (red.) Obóz narodowy wobec dwóch totalitaryzmów oraz Marty Szczesiak (red.) Stanisław Kasznica – wspomnienia z okresu okupacji 1939–1945

OBEP Rzeszów

OBEP Szczecin

OBEP Warszawa

OBEP Wrocław

 • 1–13 września 2009 r. – wystawa „Człowiek – człowiekowi... obozy na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny w czasie II wojny światowej” w Ośrodku Kultury w Miliczu
 • 17 września 2009 r. – wykład dr. T. Gałwiaczka pt. „Zaczęło się w Polsce...” w Gimnazjum w Węglińcu
 • 18–30 września 2009 r. – wystawa „Człowiek – człowiekowi... obozy na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny w czasie II wojny światowej” w Strzegomskim Centrum Kultury; wykład dr. Tomasza Gałwiaczka podczas wernisażu
 • 28 września 2009 r. – przedstawiciele Oddziału IPN we Wrocławiu podczas uroczystości nadania imienia Bohaterów Armii Krajowej Szkole Podstawowej w Prusach; w programie uroczysta msza święta w kościele św. Wawrzyńca w Prusach oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy; organizatorzy uroczystości: prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Obwód Strzelin – Józef Oleksiewicz, wójt gminy Kondratowice oraz dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Prusach Jacek Matusiewicz
 • 24–25 września – międzynarodowa konferencja naukowa „Militarne i polityczne aspekty kampanii polskiej 1939 roku z perspektywy 70-lecia” pod patronatem Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, wspólnie z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego i Kołem Naukowym Historyków Wojskowości UWr
 • 29 września – 4 października 2009 – udział dr. Jerzego Kirszaka w wyprawie rekonstrukcyjno-historycznej „Śladami generała Sosnkowskiego przez Karpaty w 70. rocznicę wydarzeń”. Organizatorzy: OBEP Wrocław, IH Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • 2 października 2009 r. – wykład dr. Tomasza Gałwiaczka – „Wojna obronna Polski w 1939 r.” w Gimnazjum w Jaroszowie
 • 9 października 2009 r. – wykład dr. Jerzego Kirszaka – „Kampania Polska 1939 r.” w sali konferencyjnej przy kościele św. Tadeusza Apostoła w Legnicy
 • 16 października 2009 r. – prelekcja dr. Tomasza Gałwiaczka – „Polskie Państwo Podziemne i organizacje harcerskie pod okupacją niemiecką” w ramach konferencji historycznej pt. „Harcerstwo w służbie Polskiego Państwa Podziemnego” zorganizowanej przez Związek Harcerstwa Polskiego; Klub Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu
 • 20 października 2009 r. – prelekcja dr. Tomasza Gałwiaczka – „Wrzesień 1939” w Domu Parafialnym pw. Św. Józefa w Szczawnie Zdrój; spotkanie zorganizowane przez Klub Inteligencji Katolickiej w Szczawnie Zdroju
   

PUBLIKACJE  IPN

Tagi:
A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego