Kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc”

Biografia

Kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc” (1910–1947), ur. 10 III 1910 r., Rzejowice, pow. Radomsko, woj. łódzkie. Pochodził z rodziny chłopskiej. Ukończył seminarium nauczycielskie w Częstochowie. W latach trzydziestych pracował jako nauczyciel szkoły powszechnej. We wrześniu
1939 r. walczył w grupie płk. Leona Koca w okolicach Hrubieszowa i Kowla. Chociaż rozbrojony przez Sowietów, uniknął niewoli. Wrócił w rodzinne strony i nawiązał kontakt z tworzącą się SZP. Następnie działał w ZWZ–AK. Do końca 1942 r. dowodził Podobwodem Rzejowice w Obwodzie Radomsko AK. Okresowo dowodził Obwodem po aresztowaniu dowódcy, a następnie pełnił funkcję pierwszego zastępcy komendanta Obwodu. W sierpniu 1943 r. kierował akcją przeciwko niemieckiemu okupantowi w Radomsku. W jej wyniku z aresztu uwolniono czterdziestu więźniów. W ramach odtwarzania sił zbrojnych został dowódcą 1. Batalionu 27. pp AK. Zagrożony ze strony NKWD i UB, na krótko opuścił powiat Radomsko. Po powrocie kontynuował aktywność konspiracyjną. Na początku kwietnia 1945 r. rozpoczął działania, które doprowadziły do powstania organizacji o nazwie Konspiracyjne Wojsko Polskie. Działała ona w centralnej i południowej Polsce. Prowadziła akcje o charakterze samoobronnym, wywiadowczym i propagandowym. W szczytowym okresie liczyła 3–3,5 tys. członków. 27 VI 1946 r. UB aresztował Sojczyńskiego w Częstochowie. 17 XII 1946 r. WSR w Łodzi w trakcie procesu dowództwa KWP skazał go na czterokrotną karę śmierci. 19 II 1947 r. został rozstrzelany w więzieniu w Łodzi wraz ze swoimi pięcioma podkomendnymi. Stało się to na trzy dni przed uchwaleniem ustawy o amnestii z 22 II 1947 r. Pochowany w nieznanym miejscu.

Zdjęcia

Podziel się: