Marta Korompay

Marta Korompay (19 XII 1919 – 26 IX 1939), ur. w Przemyślu, córka Emanuela Aladára Korompaya i Mieczysławy z Grabasów, maturzystka liceum ss. Nazaretanek w Warszawie. We wrześniu 1939 r. podczas obrony stolicy pracowała wraz z matką w Komendzie Głównej m. st. Warszawy z przydziałem do łączności i opieki nad chorymi. Zginęła w czasie służby w bombardowanym Hotelu Europejskim, gdzie mieściła się Komenda. Pochowana na cmentarzu Czerniakowskim.

Oprac. Anna Eliza Markert

Zdjecie Marty Korompay. Zdjęcie wykonano tuż przed wybuchem II wojny światowej
Relacja siostry Ilony Korompay poświadczająca działalność Marty Korompay, Warszawa 27.12.21978 r.