2 września 1939 (sobota)

Wydarzenia

• Parlament Francji uchwala, przy sprzeciwie deputowanych komunistycznych, kredyty wojenne; trwają obrady brytyjskiej Izby Gmin, polski ambasador Edward Raczyński notuje, że nastrój w Izbie jest „gniewny i stanowczy”; podnoszą się głosy, że nie tylko interes, ale i honor Wielkiej Brytanii wymaga wystąpienia po stronie polskiej.

• Armia „Poznań” pod dowództwem gen. Tadeusza Kutrzeby, broniąca centralnego odcinka frontu zachodniego, otrzymuje rozkaz wycofywania się w kierunku wschodnim.

• Sytuacja Armii „Pomorze”, atakowanej z dwóch flank przez pancerne siły wroga i atakowanej z powietrza, staje się bardzo trudna. Wykonując rozkaz dowództwa Armii przeprowadzenia samobójczego ataku lotniczego na siły naziemne wroga przez eskadrę nie przygotowanych do tego samolotów myśliwskich, ginie jeden z najwybitniejszych polskich lotników kpt. Florian Laskowski, dowódca III/4 dywizjonu myśliwskiego (toruńskiego). Do historii przeszły jego słowa „Ja poprowadzę tę eskadrę”.

• Armia „Kraków” pod dowództwem gen. Antoniego Szyllinga, mająca stanowić „zawias” polskiego frontu, rozpoczyna wieczorem – w związku z groźbą oskrzydlenia – działania odwrotowe. Ubezpieczając tę operację, 10. Brygada Kawalerii legendarnego płk. Stanisława Maczka (w istocie jedyna w pełni wartościowa jednostka pancerno-motorowa Wojska Polskiego) walczy pod Jordanowem z niemieckim XXII Korpusem Pancernym, niszcząc 50 niemieckich pojazdów pancernych.

• Utworzenie w Stutthofie na terenie anektowanego Wolnego Miasta Gdańska obozu dla jeńców cywilnych przeznaczonego dla aresztowanych przedstawicieli ludności polskiej Gdańska i Pomorza.

Zdjęcia

Podziel się: