6 września 1939 (środa)

Wydarzenia

• Rumunia (związana sojuszem z Polską) deklaruje swoją neutralność.

• Rozkaz Naczelnego Wodza marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego dla Armii „Małopolska” (dawniej „Karpaty”) o wycofaniu się za linię rzek Wisła i San i uporczywej obronie linii tych rzek. Rozkazu tego nie udało się wykonać.

• Zajęcie Kielc, Krakowa i Nowego Sącza przez Niemców. Planowy odwrót Armii „Kraków”, dobrze dowodzonej przez gen. Antoniego Szyllinga, przebiega pomyślnie.

• 13. Kresowa Dywizja Piechoty płk. Władysława Zubosza-Kalińskiego, jednostka odwodowej armii „Prusy”, w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego staje na drodze XVI Korpusu Pancernego. Po całodziennej walce Niemcom udaje się przełamać polska obronę i zająć Tomaszów, otwierając tym samym drogę na Warszawę z południowego zachodu.

Zdjęcia

Podziel się: