7 września 1939 (czwartek)

Wydarzenia

• Zagrożoną Warszawę opuszczają prezydent RP, Rząd oraz przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane przy rządzie RP, udając się do Łucka.

• Naczelny Wódz Wojska Polskiego marsz. Śmigły-Rydz przenosi swoja kwaterę do Brześcia nad Bugiem.

• Wojska francuskie podejmują bardzo ograniczone działania zaczepne na froncie Zachodnim, zajmując bez większych strat kilka wiosek na przedpolach tzw. „Linii Zygfryda”. Działania te mają w istocie charakter zbrojnej demonstracji.

• Nieprzemyślane wezwanie szefa propagandy Sztabu Naczelnego Wodza ppłk. Romana Umiastowskiego do wszystkich niezmobilizowanych, zdolnych do służby wojskowej mężczyzn do opuszczenia Warszawy i udania się na wschód. Nadany przez radio potęguje panikę w mieście. Jego autor zostaje natychmiast odwołany ze stanowiska i zastąpiony przez ppłk. Wacława Lipińskiego, który stanie się następnie, obok Stefana Starzyńskiego, jednym z głosów walczącej stolicy.

• Kapitulacja Westerplatte. Zdjęcia z kapitulacji były publikowane w niemieckich wydawnictwach wojennych w celach propagandowych jako jeden z obrazów kampanii w Polsce mających świadczyć o rycerskim sposobie prowadzenia wojny przez Wehrmacht.

Zdjęcia

Podziel się: