Dokumenty i opracowania dotyczące działań niemieckich na terenach Polski