Sowiecki film propagandowy z 1939 r.

Przekład sowieckiego filmu propagandowego z września ’39

[Hasła] Armia Czerwona godnie wypełniła swoją wielką misję wyzwoleńczą.
Komunizm zmiecie wszystkie granice.

Bohaterskie wojska Armii Czerwonej dumnie i wspaniale wypełniły swą wielką misję wyzwoleńczą.
Nie ma już granicy rozdzielającej braterskie narody.
Pański orzeł – symbol ucisku i bezprawia nigdy więcej nie pojawi się nad tą ziemią, która od dzisiaj stała się wolna.
W miastach i wsiach powiewają szkarłatne sztandary.
Armia polska została rozbita. Jej pułki i dywizje oddały się naszym wojskom do niewoli.
Jeńcy – byli żołnierze byłej polskiej armii.
Zostaniecie zwolnieni do domu, towarzysze żołnierze. Każdy z was może się teraz zająć własnymi sprawami na swojej ziemi, w swoich fabrykach i zakładach pracy, wszędzie tam, gdzie praca czeka na szlachetnych, pracowitych ludzi. Powiedzcie wszystkim, że Armia Czerwona i naród radziecki niosą wolność wszystkim ludziom pracy Ukrainy Zachodniej i Białorusi Zachodniej.
A to też jeńcy – polscy oficerowie. Nacieszcie wzrok widokiem tych wojaków. Chwalipięty! Przy pierwszym pojawieniu się Armii Czerwonej uciekli od swoich żołnierzy, chowali się, żeby zza węgła wyładowywać swą bezsilną złość.
Próbując stawić opór Armii Czerwonej, polscy oficerowie ukrywali się w koszarach i kościołach. Z armat i karabinów maszynowych ostrzeliwali wkraczające do miast oddziały czerwonoarmistów. Ślady walk przypominają o mieszczących się tutaj gniazdach wroga. Pociskami z czołgów, ręcznymi granatami i celnym ostrzałem naszych karabinów maszynowych wraże gniazda żmij zostały rozbite. Błyskawiczne i burzliwe było natarcie czerwonych żołnierzy. Zwycięstwo nad polską szlachtą było szybkie i całkowite. W koszarach polskich zdobyto mnóstwo broni.

Władze radzieckie uważają za swój święty obowiązek okazanie pomocy naszym braciom- Ukraińcom i braciom-Białorusinom zamieszkującym w Polsce. W. Mołotow.

Broń, porzucona przez uciekających oficerów i żandarmów, przynoszona jest ze wszystkich stron miasta na komendę.

Wybierz dowolny zawód, a nigdy nie będziesz bezrobotny. I będzie cię bronić Armia Czerwona.

Dwadzieścia lat robotnicy Białorusi Zachodniej czekali na ten dzień. Wiedzieli, że naród radziecki wybawi ich od ucisku. 17 września 1939 roku na zawsze pozostanie dla nich wielkim świętem. 

Przekład: Barbara Niedzielko