Wrzesień 1939 na Górnym Śląsku

Wrzesień 1939 na Górnym Śląsku, pod red. Grzegorza Bębnika, Katowice – Kraków 2008, 134 s., cena 23,00 zł

Górnośląski epizod wojny obronnej 1939 roku jest zjawiskiem na tyle złożonym, że niemożliwe jest rozpatrywanie go w oderwanych od siebie aspektach. Toteż niniejsza publikacja, będąca efektem konferencji naukowej, mającej miejsce w 2006 r., zawiera możliwie szeroki przegląd tematyki związanej z tym wydarzeniem, nie ograniczając się przy tym do polskiej części podzielonego w 1922 r. regionu, czyli województwa śląskiego, jak też nie zawężając problemu do działań wyłącznie militarnych. Swoje miejsce znalazły tu zagadnienia dotyczące zarówno problemów narodowościowych, jak i aktywności nieregularnych niemieckich formacji dywersyjnych. Całość stanowi próbę możliwie pełnego naświetlenia ówczesnych wydarzeń, z wykorzystaniem wyników najnowszych badań naukowych.

Publikację można nabyć:

TOWARZYSTWO NAUKOWE SOCIETAS VISTULANA
Dział Sprzedaży
ul. Garczyńskiego 10/2
31-524 Kraków
tel./fax (012) 411 47 36
dystrybucja@vistulana.pl

Zdjęcia

Podziel się: