Marcin Krzanicki, Oczami wroga. Wrzesień ’39 w fotografii niemieckiej i sowieckiej

Według Emila Zoli „nie można twierdzić, że coś się naprawdę dostrzegło, jeśli się tego nie sfotografowało”. Blisko 130 fotografii zaprezentowanych w albumie „Oczami wroga. Wrzesień ’39 w fotografii niemieckiej i sowieckiej” jest potwierdzeniem tych słów. Dla swoich odbiorców w III Rzeszy i Związku Sowieckim były one nie tylko informacją o mających miejsce wydarzeniach, ale też dowodem dla słów, wypowiadanych przez przywódców obu państw i często jedyną „naoczną” prawdą, jaką mogli poznać.

W ramach wstępu czytelnik wprowadzany jest w zagadnienia fotografii jako źródła informacji i narzędzia propagandy, a zakończenie, złożone z fotografii autorstwa nastoletniego Zdzisława Beksińskiego, pokazuje kontrast pomiędzy zdjęciami wykonywanymi niejako na zamówienie rządów, a tymi wykonywanymi przez chcącego jedynie ukazać znaną mu rzeczywistość młodego człowieka.