Katowice we Wrześniu ’39

Katowice we Wrześniu ’39, wstęp, wybór i opracowanie Grzegorz Bębnik, Katowice 2006, ss. 291, cena 30,00 zł (seria „Dokumenty”, t. 15), pozycja dostępna jest w sieci Księgarń Św. Jacka oraz w siedzibie Oddziału IPN w Katowicach (ul. Kilińskiego 9)

Zbiór 78 polskich i niemieckich dokumentów, omawiających wydarzenia związane z zajęciem Katowic przez wojska niemieckie w pierwszych dniach kampanii wrześniowej, poprzedzonych obszernym wstępem.

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie
2. Nota edytorska
3. Wykaz skrótów
4. Dokumenty

• Nr 1. 1939 sierpień 25, Gliwice [?] - Pismo do placówki Abwehry we Wrocławiu, dotyczące nastrojów ludności w polskiej części Górnego Śląska
• Nr 2. 1939 wrzesień 1-13, [b.m.] - Fragmenty dziennika bojowego 3. Odcinka Straży Granicznej
• Nr 3. 1939 wrzesień 3-4 [b.m.] - Odpisy dziennika bojowego VIII Korpusu Armijnego
• Nr 4. 1939 wrzesień 4, Katowice - Meldunek szefa sztabu 3. Odcinka Straży Granicznej, generała Otto von Knobelsdorffa dotyczący sytuacji w dniu 4 września 1939
• Nr 5. 1939 wrzesień 4, Katowice - Rozkaz wstępny dowództwa 3. Odcinka Straży Granicznej dotyczący sposobu zachowania się wojsk niemieckich w obliczu starć z powstańczą samoobroną
• Nr 6. 1939 wrzesień 4, [b.m.] - Meldunek wieczorny VIII Korpusu Armijnego
• Nr 7. 1939 wrzesień 5, Zawiercie - Załącznik do dziennika bojowego dowództwa VII Korpusu Armijnego, dotyczący polskich organizacji powstańczych
• Nr 8. 1939 wrzesień [b.d.], Katowice - Relacja nieznanego autora na temat działań 239. dywizji piechoty podczas kampanii wrześniowej
• Nr 9. 1939 wrzesień [b.d.], Katowice - Raport bojowy dotyczący zajęcia wschodniogórnośląskiego okręgu przemysłowego w dniu 4 września 1939
• Nr 10. 1939 wrzesień 14, Katowice - Raport dowódcy 3. Odcinka Straży Granicznej dotyczący zajęcia oraz zabezpieczenia wschodniogórnośląskiego okręgu przemysłowego
• Nr 11. 1939 wrzesień 26, Katowice - Artykuł z gazety codziennej „Kattowitzer Zeitung”, omawiający zajęcie górnośląskiego okręgu przemysłowego przez wojska niemieckie
• Nr 12. 1939 wrzesień 27, Katowice - Załącznik do pisma nadprezydenta prowincji śląskiej i inspektora policji porządkowej do szefa zarządu cywilnego Grupy Armii „Południe” we Wrocławiu z dnia 9 października 1939
• Nr 13. 1939 październik 19, polowa kwatera główna - Raport dowództwa VIII Korpusu Armijnego na temat doświadczeń zdobytych podczas kampanii w Polsce
• Nr 14. 1939 listopad 11, Zarzecze - Relacja dowódcy 6. kompanii 327. pułku piechoty, kapitana Teubego [?], dotycząca działań bojowych w województwie śląskim
• Nr 15. 1939 listopad 13, Radymno - Relacja dowódcy 15. kompanii saperów 327. pułku piechoty, kapitana Petersa, dotycząca działań bojowych w województwie śląskim
• Nr 16. 1939 listopad 13, Jarosław - Relacja dowódcy 2. kompanii 327. pułku piechoty, kapitana Kosmalli, dotycząca starć z powstańcami podczas walk o województwo śląskie
• Nr 17. 1939 listopad 14, Przeworsk - Relacja adiutanta II batalionu 327. pułku piechoty, porucznika Jungnitza, dotycząca ostrzelania przez powstańców kolumny z zaopatrzeniem dla batalionu w okolicach miejscowości Mokre w nocy z 4 na 5 września 1939 roku
• Nr 18. 1939 listopad 14, Przeworsk - Relacja adiutanta II batalionu 327. pułku piechoty, porucznika Jungnitza, dotycząca ostrzelania przez powstańców kolumny z zaopatrzeniem dla batalionu w Katowicach w dniu 4 września 1939 roku
• Nr 19. 1939 listopad 19, [b.m.] - Relacja dowódcy II batalionu 372. pułku piechoty, kapitana Schwiedera, dotycząca działań bojowych w województwie śląskim
• Nr 20. 1939 listopad 22, Rymanów - Relacja podoficera Alfreda Brzyka z 3. kompanii 239. oddziału obrony przeciwpancernej, dotycząca walk oddziału w dniach 2 - 5 września 1939 roku
• Nr 21. 1939 listopad 27, Rymanów - Relacja starszego szeregowego Wernera Haucke, dotycząca walk z powstańcami w województwie śląskim
• Nr 22. 1939 listopad 27, Rymanów - Relacja starszego szeregowego Gustawa Grögera, dotycząca wejścia do Katowic
• Nr 23. 1939 listopad 27, Rymanów - Relacja starszego szeregowego Teodora Schmidta z plutonu łączności 239. oddziału obrony przeciwpancernej, dotycząca walk oddziału w dniach 2 - 5 września 1939 roku
• Nr 24. 1939 listopad 27, Rymanów - Relacja podoficera Roberta Klodwiga z 13. kompanii 239. oddziału obrony przeciwpancernej, dotycząca walk z powstańcami w województwie śląskim
• Nr 25. 1939 listopad 27, Rymanów - Relacja podoficera Gillera, dotycząca działań bojowych w województwie śląskim
• Nr 26. 1939 listopad 27, Rymanów - Relacja podoficera Herberta Hoffrichtera, dotycząca wejścia do Katowic
• Nr 27. 1939 listopad 27, Rymanów - Relacja podoficera Hansa Ruffera z 3. kompanii 239. oddziału obrony przeciwpancernej, dotycząca walk z powstańcami na terenie województwa śląskiego
• Nr 28. [b.d. i m.] - Relacja dowódcy 14. kompanii 372. pułku piechoty, kapitana Jalowy’ego, dotycząca działań bojowych w województwie śląskim1
• Nr 29. [b.d. i m.] - Relacja dowódcy 5. kompanii 327. pułku piechoty, kapitana Wolffa, dotycząca działań bojowych w województwie śląskim
• Nr 30. [b.d. i m.] - Relacja dowódcy 14. kompanii 327. pułku piechoty, N.N. kapitana, dotycząca działań bojowych w województwie śląskim
• Nr 31. [b.d. i m.] - Relacja dowódcy 14. kompanii 372. pułku piechoty, porucznika Kani, dotycząca działań bojowych w województwie śląskim
• Nr 32. [b.d. i m.] - Relacja dowódcy 14. kompanii 372. pułku piechoty, porucznika Kani, dotyczący działań bojowych w województwie śląskim
• Nr 33. [b.d. i m.] - Relacja dowódcy 2. plutonu 14. kompanii 372. pułku piechoty, podporucznika Schmittdiela, dotycząca działań bojowych w województwie śląskim
• Nr 34. [b.d. i m.] - Relacja dowódcy 1. kompanii 239. oddziału obrony przeciwpancernej, porucznika Tresta [?], dotycząca walk z powstańcami w okolicach Katowic
• Nr 35. [b.d. i m.] - Relacja dowódcy 1. kompanii saperów 239. dywizji piechoty, N.N. porucznika, dotycząca walk z powstańcami na terenie województwa śląskiego
• Nr 36. [b.d. i m.] - Relacja podoficera Heintze, dotycząca walk z powstańcami w Katowicach
• Nr 37. 1940 luty 27, [w miejscu postoju] - Raport uzupełniający lekarza dywizyjnego jednostki o numerze poczty polowej 09248
• Nr 38. 1940 wrzesień 30, Katowice - Pismo policji budowlanej miasta Katowice do prezydenta rejencji katowickiej w sprawie zniszczeń wojennych w mieście Katowice
• Nr 39. 1946 sierpień 11, Katowice - List Franciszka Szymiczka do Kazimierza Gołby, będący odpowiedzią na ankietę zamieszczoną w „Gościu Niedzielnym”
• Nr 40. 1946 sierpień 18, Katowice - Wspomnienia Emanuela Gruszki z dnia 18 sierpnia 1946 r., nadesłane do redakcji „Gościa Niedzielnego” w odpowiedzi na apel Kazimierza Gołby
• Nr 41. [b.d.] Kraków - Wspomnienia kapitana Mariana Tułaka z walk 11. kompanii IV baonu 73. pułku piechoty w Katowicach w dniach 3-4 września 1939 r.
• Nr 42. 1949 luty 22, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Franciszka Kuźnika, ur. 26 lutego 1904 r. w Lędzinach, przez sędziego okręgowego śledczego Zygmunta Brzyckiego
• Nr 43. 1949 luty 23, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Pawła Dworaczka, ur. 5 stycznia 1893 r. w Sośnicy [dziś Gliwice-Sośnica], przez sędziego okręgowego śledczego Zygmunta Brzyckiego
• Nr 44. 1949 luty 23 - Protokół przesłuchania świadka Antoniego Neliszera, ur. 5 czerwca 1914 r. w Katowicach, przez sędziego okręgowego śledczego Zygmunta Brzyckiego
• Nr 45. 1949 luty 25, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Romana Buli, ur. 16 sierpnia 1901 r. w Wielkich Hajdukach [dziś Chorzów-Batory], przez sędziego okręgowego śledczego Zygmunta Brzyckiego
• Nr 46. 1949 luty 25, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Jerzego Wrzeskiego, ur. 26 września 1902 r. w Katowicach, przez sędziego okręgowego śledczego Zygmunta Brzyckiego
• Nr 47. 1967 kwiecień 25, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Rafała Kocika, ur. 4 lipca 1920 r. we Wrześni, przez prokuratora Zygmunta Brzyckiego
• Nr 48. 1967 maj 8, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Stanisława Feigego, ur. 18 maja 1924 r. w Katowicach, przez prokuratora Zygmunta Brzyckiego
• Nr 49. 1967 maj 15, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Mieczysława Grabowskiego, ur. 3 maja 1905 r. we Włoszakowicach, pow. Leszno, przez prokuratora Zygmunta Brzyckiego
• Nr 50. 1967 maj 19, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Marii Noras z d. Renc, ur. 16 maja 1916 r. w Królewskiej Hucie [dziś Chorzów], przez prokuratora Zygmunta Brzyckiego
• Nr 51. 1967 maj 30, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Stanisława Nogaja, ur. 8 listopada 1903 r. w Poznaniu, przez prokuratora Zygmunta Brzyckiego
• Nr 52. 1967 maj 31, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Piotra Biolika, ur. 16 maja 1905 r. w Janowie [dziś Katowice-Janów], przez prokuratora Zygmunta Brzyckiego
• Nr 53. 1967 czerwiec 1, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Stefana Globisza, ur. 26 grudnia 1893 r. w miejscowości Karłubiec, pow. Strzelce Opolskie, przez prokuratora Zygmunta Brzyckiego
• Nr 54. 1967 czerwiec 1, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Wandy Mikołajczak, ur. 10 maja 1903 r. w Sosnowcu, przez prokuratora Zygmunta Brzyckiego
• Nr 55. 1967 czerwiec 3, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Franciszki Łukaszewskiej, ur. 28 marca 1898 r. w Zbietce, pow. Wągrowiec, przez prokuratora Zygmunta Brzyckiego
• Nr 56. 1967 czerwiec 19, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Łucji Sikora I voto Mnich, ur. 12 grudnia 1903 r. w Katowicach, przez prokuratora Zygmunta Brzyckiego
• Nr 57. 1967 czerwiec 23, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Elżbiety Cierpioł z d. Dziura, ur. 2 września 1919 r. w Królewskiej Hucie [dziś Chorzów], przez prokuratora Zygmunta Brzyckiego
• Nr 58. 1967 czerwiec 27, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Józefa Machoczka, ur. 30 października 1919 r. w Katowicach, przez prokuratora Zygmunta Brzyckiego
• Nr 59. 1967 lipiec 1, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Wiesława Mnicha, ur. 25 stycznia 1924 r. w Katowicach, przez prokuratora Zygmunta Brzyckiego
• Nr 60. 1967 lipiec 5, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Pawła Szyszki, ur. 14 grudnia 1910 r. w Katowicach, przez prokuratora Zygmunta Brzyckiego
• Nr 61. 1968 luty 8, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Huberta Domagały, ur. 2 listopada 1911 r. w Brynowie [dziś Katowice-Brynów], przez prokuratora Zygmunta Brzyckiego
• Nr 62. 1970 maj 21, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Konrada Czecha, ur. 22 stycznia 1925 r. w Katowicach, przez prokuratora Edwarda Chudzika
• Nr 63. 1970 lipiec 8, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Pawła Iwy, ur. 31 maja 1921 r. w Królewskiej Hucie [dziś Chorzów], przez prokuratora Zygmunta Brzyckiego
• Nr 64. 1971 grudzień 14, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Jana Bolesława Warcholika, ur. 1 stycznia 1912 r. w Krakowie, przez prokuratora Zygmunta Brzyckiego
• Nr 65. 1972 lipiec 12, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Genowefy Pauliny Czempas z d. Wala, ur. 25 stycznia 1920 r. w Katowicach, przez prokuratora Zygmunta Brzyckiego
• Nr 66. 1972 lipiec 26, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Sylwestra Jendreczka, ur. 28 grudnia 1907 r. w Zabrzu, przez prokuratora Zygmunta Brzyckiego
• Nr 67. 1974 luty 20, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Józefa Macieja Gwiszcza, ur. 26 lutego 1919 r. w Katowicach, przez prokuratora Zygmunta Brzyckiego
• Nr 68. 1974 kwiecień 1, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Jerzego Kapłonek, ur. 18 lipca 1918 r. w Katowicach, przez prokuratora Zygmunta Brzyckiego
• Nr 69. 1974 kwiecień 2, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Józefa Bujara, ur. 6 września 1910 r. w Warszowicach, pow. Pszczyna, przez prokuratora Zygmunta Brzyckiego
• Nr 70. 1987 wrzesień 14, Katowice - Relacja Norberta Persicha, członka Komisji Historycznej Hufca ZHP w Katowicach, ur. 29 maja 1920 r., złożona przedPrzewodniczącym Komisji Historycznej Hufca Tadeuszem Czylokiem, w obecności Henryka Kempnego i Ernesta Szmatlocha
• Nr 71. 2003 listopad 17, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Andrzeja Rożanowicza, ur. 11 lipca 1925 r. w Katowicach, przez prokurator Ewę Koj
• Nr 72. 2003 listopad 26, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Stefana Balwierza, ur. 17 sierpnia 1918 r. w Dąbrowie Górniczej, przez prokurator Ewę Koj
• Nr 73. 2004 styczeń 28, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Wiliama Bury, ur. 28 stycznia 1916 r. w Karwinie, przez prokuratora Zbigniewa Woźniaka
• Nr 74. 2004 luty 4, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Gertrudy Kamińskiej z d. Marcinkowskiej, ur. 28 października 1929 r. w Katowicach, przez prokurator Ewę Koj
• Nr 75. 2004 marzec 4, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Henryka Kaszuby, ur. 11 grudnia 1929 r. w Rudzie Śląskiej, przez prokurator Ewę Koj
• Nr 76. 2004 maj 27, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Jerzego Siemiginowskiego, ur. 10 czerwca 1925 r. w Kołomyi, przez prokurator Ewę Koj
• Nr 77. 2005 czerwiec 13, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Czesława Markiewicza, ur. 3 marca 1928 r. w Katowicach, przez prokurator Ewę Koj
• Nr 78. 2005 czerwiec 16, Katowice - Protokół przesłuchania świadka Alfreda Dybały, ur. 25 maja 1932 r. w Katowicach, przez prokurator Ewę Koj
 

Zdjęcia

Podziel się: