Podziemie zbrojne na Lubelszczyźnie wobec dwóch totalitaryzmów

Podziemie zbrojne na Lubelszczyźnie wobec dwóch totalitaryzmów, pod red. Stanisława Poleszaka i Adama Puławskiego, cena 25,00 zł (tom 1 serii)

W serii „Konferencje IPN” publikowane sąmateriały będące plonem spotkań naukowych organizowanych przez Instytut PamięciNarodowej. Przedstawiają wymierzoną przeciwko obywatelom polskim działalnośćokupantów w okresie drugiej wojny światowej oraz władz komunistycznych PolskiLudowej, opisują różne formy oporu społecznego.
Pierwszy tom serii poświęcony jest losom pokolenia konspiratorów naLubelszczyźnie. Autorzy tekstów analizują metody działania i szansepodziemia zbrojnego lat 1939–1956 oraz sposobów jego zwalczania. Stawiajątezę, że konspiracja antykomunistyczna była kontynuacją konspiracjiantyhitlerowskiej. Celem jednej i drugiej była niepodległa i demokratyczna Polska.

Zdjęcia

Podziel się: