Adam Kamiński, Diariusz podręczny 1939–1945

Adam Kamiński, Diariusz podręczny 1939–1945, oprac. A. Palarczykowa, J. Stoksik, Volumen, Warszawa 2001, ss. 361, zdjęcia (seria „Relacje i wspomnienia”, t. 1). Nakład wyczerpany

Dziennik krakowskiego archiwisty pod okupacją niemiecką. Ciekawy obraz życia codziennego, a przede wszystkim losu zespołów archiwalnych i personelu. Spośród wielu wymienionych osób należy zwrócić uwagę na kierownika krakowskiego Archiwum Akt Dawnych, prof. Mariana Friedberga, wielce zasłużonego dla ratowania archiwów, zaangażowanego również, wraz z żoną Marią, w ratowanie części dokumentów katyńskich, sprowadzonych przez Niemców do Krakowa.
 
"Diariusz podręczny" archiwisty Adama Kamińskiego stanowi interesujący zapis życia w Krakowie pod okupacją niemiecką. Z kart jego dziennika wyłania się poruszający obraz codziennej walki o przetrwanie: zdobywania żywności, mieszkania oraz pracy. Równocześnie jest to znakomite źródło informacji o ówczesnej obyczajowości: życiu rodzinnym, sposobach spędzania czasu wolnego oraz świętowania. Wiele miejsca Kamiński poświęca swej pracy w archiwum oraz walce o ratowanie dokumentów zagrożonych zniszczeniem w trakcie i bezpośrednio po zakończeniu wojny. Jego dziennik oddaje także grozę okupacji, dokumentuje wojenną eksterminację, wywózki mieszkańców Krakowa do Oświęcimia, likwidację getta krakowskiego, wreszcie pobyt autora w obozie w Płaszowie. Swe zapiski uzupełnia Kamiński wiadomościami z prasy codziennej o aktualnych wydarzeniach wojennych.

Zdjęcia

Podziel się: