Sowiecka agresja 17 września 1939 r. na ziemiach Polski Północno-Wschodniej

Ekspozycja poświęcona została agresji Armii Czerwonej na Polskę w czasie II wojny światowej. Na planszach zaprezentowano m.in. sowiecko-niemiecką współpracę we wrześniu 1939 r., tragiczny los osadników wojskowych na Kresach Wschodnich, walki oddziałów polskich z wkraczającymi jednostkami Armii Czerwonej, losy ochotników – obrońców Grodna (ich symbolem stał się trzynastoletni Tadzio Jasiński, który zginął przywiązany do pancerza sowieckiego czołgu jako żywa tarcza) oraz zajęcie Wilna.

Wystawę otwarto 17 września 2009 r. w centrum Białegostoku, przed kinem „Ton” w ramach obchodów siedemdziesiątej rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.

 

Autorzy:

dr Jan Jerzy Milewski, dr Łukasz Lubicz-Łapiński, Paweł Kalisz, zespół OBEP IPN w Białymstoku

Konsultacja merytoryczna: dr Piotr Łysakowski, Agnieszka Rudzińska

 

Informacja techniczna:

Wystawa do prezentacji we wnętrzach i na zaewnątrz, 20 banerów o wymiarach 160X180 cm

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej w Białymstoku:

Paweł Kalisz, OBEP IPN Białystok, ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok, tel. (85) 664 57 85, e-mail: pawel.kalisz@ipn.gov.pl