Relacja Henryka Bułhaka

Henryk Bułhak, ur. 1929 w Nowogródku, w 1941 r. deportowany na Syberię z rodziną, gdzie zostali zmuszeni do przyjęcia sowieckiego obywatelstwa,  do kraju wrócili w 1946 r., historyk.